Türk- İş Temsilcisi Çatal’dan 1 Mayıs mesajı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de ve Hakkari’de çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor.

Türk İş Hakkari İl Temsilcisi Murat Çatal da Emek ve Dayanışma günü olan 1 Mayısı kutladı.

6 Şubat Maraş merkezli depremleri hatırlatan Çatal, ‘Yaralar hep beraber sarılacak’ , ‘Yaşama ve çalışma şartları insana yakışır olacak’ dedi.

Çatal 1 mayıs mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Emek ve Dayanışma Günü. Ekmek, Barış Özgürlük için işçiler birlikte hareket ediyor, taleplerini seslendiriyor. İşçilerin örgütlü mücadelesi zor şartlardan geçerek bugünlere gelmiştir. Cumhuriyetimizin ilk yüz yılı kurtulus, kuruluş, ekonomik ve sosyal alanda var oluş mücadelesi temelinde gelişti.

Demokrasinin, sosyal hukuk devletinin işçi hak ve özgürlükleri açısından önemi ve değerini işçi sınıfı yaşayarak öğrendi. Cumhuriyetin ikinci Yüzyılında, her alanda bağımsızlık ile temel insan hak ve özgürlüklerinin egemen olması temel önceliğimiz olmaya devam edecektir.

Bu 1 Mayıs’ta herkes yaralı…

6 Şubat 2023 Pazartesi günü yaşanan ve daha sonra devam eden depremler “asrin felaketi olarak tanımlandı. Yurdumuz bir yas evine döndü. Geçen senelerde omuz omuza mücadele verdiğimiz arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin bir bölümü artık aramızda değil… Anamızı, babamızı, ailemizi, memleketlerimizi, anılarımızı yitirdik… On binlerce canimiz enkazlar altında can verdi… Biz geriye kalanlar ise, felaketin ardından daha da zorlaşan hayat mücadelesinin üstesinden gelmeye çalışıyoruz.

Depremin yaşandı bu bölgede tekrar ayağa kalkmaya, memleketi ayağa kaldırmaya, yaralarını sarmaya ihtiyacımız var. Türkiye İşçi Sınıfı, ne derece fedakâr ve özverili olduğunu, depremin gerçekleştiği ilk andan itibaren ortaya koydu. Arama kurtarma çalışmalarının en önemli aşamalarında Türkiye İşçi Sınıfı oradaydı. İşçi sınıfının çabalarıyla daha fazla canımızın enkaz altında acı çekerek, soğuktan donarak ölmesinin önüne geçildi. Deprem sonrası yaraların sarılmasında öncü ve etkin rol oynadı.

Örgütlü toplum olmanın, sendikal örgütlenmenin önemi bu felaket sonrası daha iyi anlaşıldı. Yaşanan deprem felaketi, yurdumuzda uzun süreden beri aynı olan şeylerin kökten değişmesi gerektiğini hepimize gösterdi…. Bu felaketten belki daha az can kaybıyla çıkılabilirdi… İnsan kaynaklı hatalar bütünü, kayıpların inanılmaz boyutlarda erişmesinin en temel nedeni oldu… Günlük çıkarlar uğruna hareket edip, parayı ve onun sağladı sözde itibarı, insan hayatının önüne koyanlar nedeniyle kayıplarımız arttı.. Buna neden olan zihniyet topyekün değişmelidir.

Ücretli çalışanların geçim ve yaşama şartlan her geçen gün zorlaşmaktadır. Yaşanan enflasyon karşısında ücret artışları kısa bir zaman içinde etkisini yitirmektedir. Vergide ücretliler aleyhine olan yapı köklü olarak çözüme kavuşmamıştır. Daha yılın ilk aylanında vergi oranları yükselmekte, ücretli çalışanlar ağır vergi yüküyle karşı karşıya kalmaktadır. Asgari ücret artışları enflasyon karşısında kısa bir sürede etkisini kaybetmekte, yapılmak durumunda kalınan artış toplumun ağırlı bölümünün gelirini asgari ücret seviyesinde yoğunlaştırmaktadır.

Kamuda taşeron sorunu devam etmektedir. İnsani bir talep olan nakil hakkı konusunda halen bir adım atılmış değildir.

Kayıt dış istihdam sorunu ağırlığını sürdürmektedir. Sendikal örgütlenmenin önündeki engeller, mevzuattan kaynaklanan sınırlamalar, uygulamada karşılaşılan sorunlar devam etmektedir.

Bütün olumsuzluklara rağmen İşçi sınıfı, yaşama ve çalışma şartlarının insana yakışır olması çabalarını kararlılıkla sürdürecektir.

Günümüzde, kamu kesiminde yaklaşık 700 bin işçinin toplu iş sözleşmeleri müzakereleri sürdürülmektedir. Burada elde edilecek sonuç, çalışma hayatının biçimlenmesinde önemli rol oynayacaktır. Yüzbinlerce işçi ve ailesi geçim şartlarının iyileşmesini, yaşama şartlarının gıda-konut-ulaşım harcamaları cenderesine çıkarılmasını talep etmektedir. İşçi sınıfı mücadele azmini kaybetmemiştir. Sorunlarımızın üstesinden gelmek için daha fazla mücadele vermemiz gerekiyor. Deprem, şimdiye kadar uğruna mücadele verdiğimiz işçi hak ve özgürlükleri mücadelesinin aslında hayati bir mesele olduğunu hepimize gösterdi…

Bugün ülkemizin karşı karşıya bulunduğu sorunların bilincinde olarak, demokrasi içinde istikrarı savunmaya devam edeceğiz. İşçiler, demokrasiye yönelen her tehdidin karşısında olmaya devam edecektir. İşçiler bu ülkenin temel ve kalıcı unsurudur.

Bu ülkede bütün insanlarımızın barış ve huzur içinde yaşamasının yolu sosyal devletin işlemesine, yoksulluğun ortadan kaldırtılmasına, işsizliğin yok edilmesine gelirin adaletle paylaşılmasına, hukukun işlemesine kısaca birlikte yaşamanın şartlarının güçlenmesine bağlıdır.

TÜRK-İş’in emek mücadelesi aynı zamanda ekmek, demokrasi, birlik, toplumsal barış ve vatan mücadelesidir. Mücadelemizi büyüteceğiz, dayanışmayla yaralarımı saracağız. İşçi sınıfı olarak hep beraber ayağa kalkacağız!

Yaşasın 1 Mayıs, Yaşasın İşçilerin Birliği ve Dayanışması”

Son Dakika

Leave a Comment