Bazı illerde doğum oranları azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu 2022 yılı Doğum İstatistikleri’ne göre, Aydın’da canlı doğan bebek sayısı 2021 yılında 11 bin 645 iken bu sayı yaklaşık yüzde 3 azalarak 2022 yılında 11 bin 301 olarak gerçekleşti.

2022 yılında Aydın’da canlı doğan bebeklerin 5 bin 503’ü kız, 5 bin 798’i ise erkek oldu. Türkiye genelinde ise canlı doğan bebek sayısı 2021 yılında 1 milyon 83 bin 336 iken bu sayı yüzde 4,3 azalarak 2022 yılında 1 milyon 35 bin 795 olarak gerçekleşti.

Aydın’da toplam doğurganlık hızı 1,49
Bir kadının doğurgan olduğu dönemi olan 15-49 yaş grubu boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızı Aydın’da 2022 yılında 1,49 çocuk oldu. Türkiye için toplam doğurganlık hızı ise 2022 yılında 1,62 çocuk oldu.

Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2022 yılında 3,59 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 2,94 çocuk ile Şırnak ve 2,62 çocuk ile Mardin izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,18 çocuk ile Kütahya oldu. 2021 yılında doğurganlık hızı 1,54 çocuk olan Aydın’da ise 2022 yılında doğurganlık hızı 1,49’a geriledi.

Aydın’da kaba doğum hızı binde 9,9
Belli bir yıl içinde her bin nüfus başına düşen doğum sayısını ifade eden kaba doğum hızı Aydın’da 2022 yılında binde 9,9 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ise kaba doğum hızı 2022 yılında binde 12,2 oldu. Kaba doğum hızı illere göre incelendiğinde, 2022 yılında kaba doğum hızının en yüksek olduğu il binde 27,3 ile Şanlıurfa oldu.

Bu ili binde 23,7 ile Şırnak ve binde 21,2 ile Mardin izledi. Kaba doğum hızının en düşük olduğu il ise binde 7,4 ile Zonguldak oldu. 2021 yılında kaba doğum hızı binde 10,3 olan Aydın’da ise 2022 yılında kaba doğum hızı 9,9’a geriledi.

İllere göre ilk doğumdaki ortalama anne yaşına bakıldığında ise Türkiye genelinde 2021 yılında 26,7 olan ortalama anne yaşı 2022 yılında 26,8 oldu. 2021 yılında Aydın’da 26,7 olan ortalama anne yaşı ise 2022 yılında 26,6’ya düştü. İHA

Son Dakika

Leave a Comment