Müdür Kaya’dan “Aile Haftası” Mesajı

Müdür Salih Kaya mesajında;” Aile, toplumun en küçük birimi olup evlilik bağıyla kurulup gelişen, toplumumuzun en temel unsurudur. Toplumlar ailelerin bir araya gelmesiyle oluşur. Bu açıdan toplum için ailenin önemi büyüktür.

Gerek dünyada gerekse ülkemizde hızlı değişim ve gelişim süreci, baş göstermektedir. Bu değişim ve gelişimden etkilenen kurumların başında  Aile kurumu gelmektedir.

Aile toplumun çekirdeğini oluşturduğu için varlığı ve önemi tartışılamaz. Çocuğun ve gencin eğitiminde, sosyalleşmesinde, duygusal gelişiminde anne ve babanın öncelikli rolleri bulunmaktadır. Toplumda oluşan hızlı değişim ve gelişimlere anne ve babalar duyarlı olup kendilerini geliştirip, bilinçlendirmelidir. Aileler mutlu ve huzurlu olursa millet de güçlü ve kuvvetli olur.

Peygamberimiz “sizin en hayırlınız ailesine karşı hayırlı olandır” buyurmuştur. Bizler de il müdürlüğü olarak güçlü aile, güçlü toplum bilinci ile hareket ediyor. Ailelerimize her türlü desteği veriyoruz.

Aile Haftasında; ailelerimizin içinde yaşatacağımız sevgi, saygı, dayanışma, hoşgörü, sadakat, sorumluluk ve inanç birliğinin sağlıklı toplumun oluşmasına yaptığı katkının bir kez daha farkına varıyoruz. Aile Haftasının Ailenin korunması ve güçlendirilmesine vesile olması temennisiyle herkesin aile haftasını kutluyorum” dedi. Hakkaripabertv.com

Son Dakika

Leave a Comment