Jinekolojide Fonksiyonel Tıp Yaklaşımı

Fonksiyonel tıbbın amacı, hastalıkların tanısını koymak değil hastalıkları önlemektir. Bu kapsamda hastalıkların nedenlerinin ve bu nedenlerin ortadan kaldırılmasının, fonksiyonel tıbbın ilgi alanı olduğu söylenebilir. Fonksiyonel tıp sürecinde hastalıkları oluşturabilecek kök nedenleri belirlemek ilk adımdır.

Daha sonra genetik, çevresel, beslenme ve yaşam şekli gibi unsurlar değerlendirilir. Son adımda, nedenler arasında hangilerinin değiştirilebileceği belirlenir. Tüm bu adımların doğru ve eksiksiz bir şekilde gerçekleştirilmesi için muayene ve tahlil sürecine ihtiyaç duyulur. Dr. Özlem Aras fonksiyonel tıp İstanbul ve kürtaj İstanbul gibi lokasyon özelinde yapılan aramalarda en sık karşılaşılan isimdir. Alanının başarılı ismi Dr. Özlem Aras ile iletişime geçerek siz de randevunuzu alabilirsiniz.

Fonksiyonel tıp söz konusu olduğunda önemli olan bedenin bütünü olup toplanan veriler ışığında; bedenin kronik ve kompleks hastalıklardan korunmasını sağlamak için uzun vadeli bir plan ve yaşam tarzı programı belirlenir. Tüm bunların amacı beden bütünlüğünün korunmasıdır.

Bütüncül bir yaklaşım olan fonksiyonel tıp kapsamında muayene süreci organ ve sistem düzeyinde değil, geneldir. Testler günlük rutinden farklı olarak daha ileri laboratuvar testlerinden oluşur. Ayrıntılı soy geçmiş öyküsü alınır. Genetik geçişli hastalık şüphesi olduğu durumlarda ileri tetkikler yapılarak önleyici tedbirlerle hastalıkların önlenmesi amaçlanır.

Fonksiyonel tıp uygulamaları, bireyler hastalanmadan önleyici ve koruyucu hekimlik yapılmasına imkan verir. Kronik hastalıkların bedeni yıpratması önlenir ve sağlıklı bir yaşam sürdürülmesi amaçlanır. Fonksiyonel tıp, kronik hastalıkların oluşturduğu sonuçlar yerine kronik hastalıkların nedenlerini tedavi etmeye odaklanır.

Fonksiyonel Tıp Alanları

Fonksiyonel tıp kapsamında hasta özelinde farklı testler uygulanabilir. Bu testler yapılarak; bedene zararlı olan toksinlerin tespit edilebilir. Gerekli durumlarda mikrobiyolojik testler, eksik vitamin ve mineral düzeylerine ilişkin testler, ağız içi, bağırsak ve vajen mikrobiyotasının değerlendirilmesine yönelik testler ile gerekli durumlarda genetik testler uygulanması söz konusu olabilir.

Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmek için gerekli önlemlerin ve tedbirlerin alınması gerekir. Ayrıca kronik hastalıklar için daha yaşanabilir çözümler bulunması gerekir. Fonksiyonel tıp; kalp damar hastalıkları, tiroid fonksiyon bozuklukları, alerji, mide bağırsak sistemindeki sorunlar, romatolojik hastalıklar, osteoporoz, inflamatuar hastalıklar, insülin direnci ve diyabet, menopoz ile menopozun beraberinde getirdiği problemler gibi pek çok farklı hastalığın tanı ve tedavi sürecine destek olmaya odaklanır.

Fonksiyonel tıp yönteminde hastalığın adı ve o tanıma yönelik tedavinin ötesine geçilerek hastalığın nedeni araştırılır, hastalığın nasıl ve nereden olduğuna bakılır. Nedeni bulmak ise tedavinin ilk aşamasıdır. Çoğunlukla kronik hastalıklara neden olabilecek nedenlerin araştırılması ve bu nedenlerin ortadan kaldırılması yoluyla tedaviye başlanır.

Koruyucu Hekimlik ve Fonksiyonel Tıp

Kronik hastalıkların giderek artması, GDO’lu yiyeceklerin tüketilmesi, yoğun manyetik alanlarda, klimaların ısıttığı ve soğuttuğu alanlarda yaşanması gibi durumlar dolayısıyla ruhsal ve fiziksel hastalıklar her geçen gün çoğalmaktadır. Fonksiyonel tıp bedene yaklaşımda tümden gelim anlayışının benimsenmesini gerektirir. Özellikle bedende eksik olanların tespit edilmesi amacıyla uygulanan kant testlerinden ve genel muayene süreçlerinden oluşur. Temelde fonksiyonel tıp felsefesi eksik olanın yerine koyulmasına, hastalığın ve hastalık oluşumunun önlenmesine dayanır.

Kadın doğum hekimleri fonksiyonel tıp sürecinde hastalarına yaklaşırken yalnızca rahim ve yumurtalıkları değerlendirmez, bütüncül bir yaklaşımla sorun oluşturabilecek her kavramı yok etmeyi amaçlarlar. Her daim gerekli olmayan ve zaman zaman yan etkileriyle pek çok sistemi bozan ilaçlara ihtiyaç duyulmadan, teşhis ve tedavi dışında bir yaklaşım benimsenir. Hekimlik hemen bir tanı koymak ve ardından ilacı vermekten öteye geçerek; hastalığı tetikleyen etkenlerin ortadan kaldırılmasını, yaşam biçimi, beslenme, egzersiz, vitamin ve mineral desteği gibi çeşitli adımları kapsayan bir hale gelir.

Fonksiyonel tıpta doktorlar öncelikle danışanlarının bedenini tanır, fizyolojisini değerlendirir, genetik ve çevresel etkenleri öğrenirler. Ayrıca sorunları detaylı bir şekilde anlayıp hastalığın oluşumunu engellemeye odaklanırlar. Bedeni bir bütün olarak değerlendirir, sistemler ile organların ilişkisini ve işleyişini değerlendirerek metabolizmayı bozan nedenleri düzeltmeye odaklanırlar.

Kadınların menopoz döneminde kemik erimesi yaşaması beklenen bir durumdur. Fonksiyonel tıpta mevcut önleyici ve koruyucu yaklaşımla kemik erimesi oluşumu önlenerek bioeşdeğer hormonların eşliğinde sağlıklı bir yaş alma süreci sağlanır.

Adet düzensizliği sorunu yaşayan kadınlarda ise her ay regl olmasını sağlayacak ilaçlar vermek yani sorunu çözmeden sonuca odaklanmak doğru bir yaklaşım olarak kabul edilmez. Polikistik over sendromu olan kadınlarda öncelikle yaşam şekli değişikliği yapılmalı, kadının diyabetten korunması ve obezitenin önlenmesi sağlanmalıdır. Ayrıca beden toksik yükten temizlenmelidir.

Kadın doğum uzmanları hem hastalıkları önlemeye hem kadınların yaşamlarının her döneminde sağlığını korumasına yönelik bir yaklaşım benimserler. Bu kapsamda temel hedef örneğin menopoz döneminde yaşanabilen kemik kırıklarını tedavi etmek değil, kemik kırıklarının oluşmasını önlemek olmalıdır. Kadınların yaşlılık belirtilerini hızlı bir şekilde yaşaması değil, sağlıklı bir şekilde yaş alması hedeflenmelidir.

Bunun için yapılması gereken hastaların detaylı bir şekilde değerlendirilmesi, gerekli testlerin yapılması, vücut fonksiyonlarının yeniden kazanılmasını sağlamaya yönelik destek tedavileri ve eliminasyon diyeti gereken durumlarda söz konusu yan dal uzmanlarından destek alınmasıdır.

Son Dakika

Leave a Comment